Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


5.ea - Védjegy (03.16.)

2009.04.03

Védjegy fogalma (1997. évi XI. törvény értelmében):

-          A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája.

-          A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom.

-         A gazdasági verseny alapvető eszköze, kiemelkedő szerepet játszik a marketing és a reklám területén.

-          A 2003. évi CII. törvénnyel került módosításra. (Ez 2004. május 1. napján lépett hatályba.)

Fogalma:

-          vizuális megjelölés,

-          megkülönböztető jelleg,

-          kizárólagos rendelkezés,

-          utánzás kivédése.

Márka ≠  Védjegy, ugyanis:

-          Márka: a piac, a fogyasztó tudati kategóriája,

-          Védjegy: jogilag oltalmazott árujelzés.

Mi lehet védjegy?

-           szó, szóösszetétel, szlogen, név,

-           betű szám,

-           ábra, kép,

-           sík, vagy térbeli alakzat (áru, csomagolás formája),

-           szín, színösszetétel, fényjel, hologram,

-           hang,

-           az előbbiek kombinációja.

Mire jogosít fel a védjegyoltalom?

-         A védjegyjogosultnak kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyet az árujegyzékben szereplő árukkal kapcsolatban használja, illetve használatára másnak engedélyt (licencia) adjon.

Funkciói:

-          megkülönböztethetőség,

-          azonosíthatóság,

-          garanciális funkció (minőség),

-          gazdasági verseny eszköze.

Hogyan szerezhető védjegyoltalom Magyarországon?

-          A Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentéssel,

-          Európai közösségi védjegybejelentéssel,

-         Külföldiek számára nemzetközi bejelentéssel a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi megállapodás és a Madridi jegyzőkönyv alapján is.

Mi a közösségi védjegy?

-          A közösségi védjegy olyan védjegy, amelynek oltalma az Európai Unió minden tagállamában egységesen fennáll.

-          A közösségi védjegy olyan jogi eszköz az Európai Unióban, amely fontos szerepet tölt be az egységes belső piac működésében azáltal, hogy megkönnyíti az áruk és a szolgáltatások tagállamok közötti szabad áramlását.

-          A közösségi védjegyrendszert az alicantei (Spanyolország) székhelyű Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (a továbbiakban: BPHH) működteti.

-          A BPHH 1996. január 1-je óta fogad közösségi védjegybejelentéseket.

Melyek a közösségi védjegy előnyei, illetve hátrányai?

-          A közösségi védjegy intézménye lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentéssel és egységes eljárással az Európai Unió összes tagállamának területére nézve védjegyoltalmat lehessen szerezni.

-          A létrejött oltalom az összes tagállamban egységesen áll fenn, azt területi alapon megosztani nem lehet.

-          Hátránya: Az egész közösségi védjegybejelentést el kell utasítani, ha olyan feltétlen kizáró ok merül fel, amely csupán egyetlen tagállam tekintetében áll fenn.

A megjelölés védjeggyel való védett jellegének feltüntetése:

-          Az Egyesült Államokban:

*        a védett jelleg feltüntetése kötelező, ezért tüntetik fel a ® szimbólumot (regisztrált védjegy; nagy R betű egy körben).

*        Ha nincs technikai lehetőség a szimbólum megjelenítésére, akkor (R) (nagy R betű zárójelek között) karaktereket is szokták használni.

*        a ™ (= trademark; TM betűk [alternatívaként a TM betűk zárójelek között])

*        SM (=service mark) jelek feltüntetése, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy bár a megjelölés nincs lajstromozva, azt a használója védjegynek tekinti.

-          Számos országban – így Magyarországon is:

*        nem kötelező a védjegy védett jellegének feltüntetése.

*        Ezekben az országokban nem egységes a gyakorlat.

*       Magyarországon a ® szimbólumot használják, vagy a „Törv. védve” (értsd: törvény által védve) feliratot.

Védjegy fajták:

-          fő védjegy: vállalat valamennyi termékére;

-         mellék védjegy: fővédjegytől eltérő, a vállalat egyes termékeire alkalmazott;

-          tartalék védjegy: speciális felhasználás – új termék nem illik bele a vállalat profiljába, más minőségű termék kerül a piacra.

Hungaricum (földrajzi árujelzés):

-          Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény,

-          Szatmári szilvapálinka,

-          Békési szilvapálinka,

-          Szabolcsi almapálinka,

-          Kecskeméti barackpálinka,

-          Szegedi fűszerpaprika-őrlemény,

-          Makói vöröshagyma,

-          Szegedi téliszalámi,

-          Budapesti téliszalámi,

-          Csabai kolbász,

-          Gyulai kolbász,

-          Tokaji aszú,

-          Szikvíz.